מערכת ניהול מרכזית

תיאור כללי

מערכת ניהול מרכזית לבית חכם אלחוטי הכוללת שליטה על כל אביזרי הבית החכם לרבות תריסים, תאורה, מזגנים, דוד, תנור, אודיו וידיאו ועוד. המערכת מתחברת לחשמל ובאמצעות פקודות אלחוטיות שולטת על כלל אביזרים הקצה. כמו כן, ניתן לחבר את המערכת לראוטר הביתי באמצעות כבל רשת לצורך אספקת תקשורת קבועה ויציבה יותר. בנוסף, ניתן לחבר באמצעות התקן חיבורי את המרחיב הסלולרי ולקבל גיבוי גם כאשר קיימת בעיית תשתית באינטרנט הקיים.

עוד מקטלוג מוצרי הבית החכם