בבסיסו גלאי דלת אך יכול להגיע בתצורה הכוללת גלאי תנועה, טמפ' ועוד.