מודול תאורה המאפשר שליטה על מפסקי תאורה בבית, קבלת סטטוס אודות צריכת חשמל, עמעם ועוד.