ניתן לבחור את מספר השקעים בפאנל הזכוכית עד 5 שקעים

שקעי טלפון

 

שקע טלוויזיה + טלפון

 

שקע מחשב + טלפון

 

שקע מחשב

 

שקעי טלפון