שקע + שני לחצני תאורה

 

שקע + שני לחצני תאורה

 

שקע + לחצן תאורה

 

שקע + לחצן תאורה

 

שני לחצני תאורה + שני שקעים

 

שני לחצני תאורה + שני שקעים

 

לחצן תאורה + שני שקעים

 

לחצן תאורה + שני שקעים