מפסק 2 תריסים + 2 לחצני תאורה

 

 

מפסק תריס + 2 לחצני תאורה

 

מפסק תריס + לחצן תאורה

 

מפסק 2 תריסים + 2 לחצני תאורה

 

מפסק תריס + 2 לחצני תאורה

 

מפסק תריס + לחצן תאורה