שני תריסים + שני שקעים

 

שני תריסים + שני שקעים

 

תריס + שקע

 

תריס + שקע