מתג טיימר

מפסק טיימר   מפסק טיימר

מתג תאורה

מפסק 6 לחצנים   מפסק 4 לחצנים   מפסק 3 לחצנים   מפסק 2 לחצנים   מפסק לחצן אחד   מפסק 6 לחצנים   מפסק 4 לחצנים   מפסק 3 לחצנים     מפסק 2 לחצנים   מפסק לחצן אחד

מתג תריס

מפסק 3 תריסים   מפסק 2 תריסים   מפסק תריס   מפסק 3 תריסים   מפסק 2 תריסים   מפסק תריס

מתג פעמון

מפסק מגע לחצן אחד