תאורה + תקשורת

לחצן תאורה + שקע טלוויזיה ומחשב   לחצן תאורה + שקע מחשב וטלפון   לחצן תאורה + שקע מחשב   לחצן תאורה + שקע טלוויזיה   לחצן תאורה + שקע טלפון

תריסים + תאורה מפסק תריס + לחצן תאורה

מפסק 2 תריסים + 2 לחצני תאורה     מפסק תריס + 2 לחצני תאורה   מפסק תריס + לחצן תאורה   מפסק 2 תריסים + 2 לחצני תאורה   מפסק תריס + 2 לחצני תאורה   מפסק תריס + לחצן תאורה

שקעי חשמל ומתגים

שקע + שני לחצני תאורה   שקע + שני לחצני תאורה   שקע + לחצן תאורה   שקע + לחצן תאורה   שני לחצני תאורה + שני שקעים   שני לחצני תאורה + שני שקעים   לחצן תאורה + שני שקעים   לחצן תאורה + שני שקעים