רגש טמפרטורה ולחות

תיאור כללי

רגש חכם לטמפרטורה ולחות המאפשר למשתמש שליטה וקבלת חיווי מכל מקום בעולם אודות מצב הטמפ' והלחות באותו חדר. הרגש מאפשר קבלת חיווי ברמה של עשירית מעלת הטמפרטורה ועשירית אחוז הלחות.  הרגש ניתן לחיבור אלחוטי ישירות לנתב האלחוטי שבביתך ואינו מצריך עוד אמצעי או מערכת ניהול נוספת.

באמצעות תפעול ושליטה של אפליקציית Homeetec ניתן להגדיר מגוון תרחישים בהם תנאי טמפ' או לחות שיתקיימו כפי שהמשתמש הגדיר, אזי תתבצענה פעולות כמו הדלקת מזגן, פתיחה של תריס חשמלי וכו'.